Svenska segelsällskap

Göta Segelsällskap

En av de äldre segelklubbarna i Stockholm är Göta Segelsällskap. Klubben grundades redan 1895. Vid bildandet var det 26 personer som gick samman med sammanlagt 11 båtar.

Göta Segelsällskap är inte bara en av de äldsta klubbarna utan även en av de största i Stockholmsregionen med drygt 400 betalande medlemmar.

Idag är sällskapet beläget mellan Långholmen och Reimersholme (Långholmskanalen) och erbjuder sina medlemmar lite över 150 båtplatser. Klubbhuset ligger i det som tidigare var kvinnofängelset på Långholmen och uppläggningsplatserna är belägna på den gamla fängelsegården.

Det mest logiska vore att Göta Segelsällskap skulle gå under förkortningen GSS, vilket de även gjorde i början. Men efter en tvist med Gävle Segelsällskap fick Göta Segelsällskap byta till GöSS. Detta eftersom segelsällskapet i Gävle hade fler år på nacken.

Runns Segelsällskap

Runns Segelsällskap bildades 1891 och det var verkligen något stort i Dalarna när detta sällskap bildades. Som invigning genomfördes regatta och ”venetiansk aftonfest” vilket det skrevs om i tidningarna dagarna efter. Med detta menas att segelbåtarna bogseras tillbaka till hamn samtidigt som fyrverkeri sköts upp för att skapa inramning för denna högtidsdag.

Även om inte Runns Segelsällskap får lika stor massmedial uppmärksamhet idag så har de mycket aktiv verksamhet. Bland annat har de tävlingar, utbildning och sammankomster för medlemmarna. De har till och med en egen klubbö vilket få segelsällskap har. Ön kallas för Stora Melpad.